Přírůstky

Pravidla pro získávání přírůstků

 1. Přírůstek, který se získává jeden týden, smíš plnit pouze jeden (ne víc současně).
 2. Přírůstek, který se získává déle než týden, smíš plnit současně s 1 dalším po odsouhlasení Náčelníkem či Rádcem.
 3. Přírůstky Lesním svišťům vybírá náčelník či Rádce, Táborníci a starší si je vybírají sami po poradě s Náčelníkem či Rádcem.
 4. Záměr plnit přírůstek oznam svému Rádci či Náčelníkovi, na nejbližší schůzce po splnění oznam Rádci či Náčelníkovi jeho získání.
 5. Ihned po získání zaznamenej přírůstek do své Zálesácké knihy
  • Vybarvi příslušný přírůstek na svém stromu a vyznač jeho pořadové číslo (kolikátý je to TVŮJ přírůstek)
  • Zapiš ho do svého seznamu přírůstků: jeho pořadové číslo / číslo z Knihy přírůstků + datum získání
 6. Přírůstky získávej rovnoměrně ze všech částí svého stromu.
 7. U většiny přírůstků je jejich splnění potvrzeno pouze tvojí poctivostí – pokud bys podváděl/a, ošidíš tím jedině sám/sama sebe.

 

Ke stažení: 

Síla

Aspoň 7 dní po sobě plň bezvadně své obvyklé povinnosti: uklízej si všechny své věci a oblečení, dělej včas všechny školní úkoly, domácí práce a ostatní povinnosti. Ani jednou tě nikdo nesmí o něco upomínat.

Každý den ráno nebo večer na konci sprchování či koupání si dej studenou sprchu.
První den to vydrž aspoň 10 sekund, každý další den přidej dalších 5 sekund (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 sec.). Vydrž to aspoň 7 dní po sobě, ani jednou nesmíš vynechat. Teplá voda musí být úplně zavřená, po studené už si nesmíš dát teplou.

 Taky patříš mezi ty, kteří nedokážou odolat a každý den se musí dívat na televizi či video?
Zkus si aspoň na týden najít jinou zábavu a nejméně 7 dní po sobě se ani jednou nedívej na televizi či video. (Máš přece kamarády, knížku, můžeš něco vyrobit či udělat dobrý skutek – třeba pomoc mamince…)

Celý pracovní týden (5 dní po sobě) si chystej sám / sama svačiny do školy. Udělej si je zdravé a pestré, aby ti chutnaly a obměňuj je tak, abys měl/a každý den jinou svačinu. Dobrou chuť!

Aspoň 5 dní po sobě vstávej okamžitě, jakmile Ti zazvoní budík, nebo tě přijdou vzbudit. Nesmíš si poležet ani malou chvilku po probuzení.

Aspoň po 7 následujících dní ovládej svoji největší slabost (sladkosti a jiné mlsy, kousání nehtů, lenošení, ….)
Ani jednou nesmíš podlehnout – najdi si nějakou jinou činnost!

V zimě na sněhu vyběhni nejméně 5 dní po sobě každý den aspoň jednou bosky na sníh (musíš proběhnout aspoň 20m hlubokým sněhem), můžeš se v něm i vyválet.

Aspoň 7 dní po sobě každý den v pravidelnou dobu aspoň 15 minut cvič (jóga, posilování, strečink…).

Aspoň 1 týden si nekup žádnou zbytečnost (sladkost, hračku apod.) a neříkej si o ně ani nikomu jinému.

Každý den nejméně 7 dní za sebou uběhni vytrvalostním během aspoň 1km.

Dělej po 7 dní každý den před snídaní a před večeří mužské kliky – co nejvíc, kolik jich dokážeš udělat za sebou. „Trénuj“ tak, abys zlepšil/a svůj výkon za týden aspoň o 5 kliků bez přestávky

Vydej se v 1 týdnu aspoň 3x na pěší výlet (nemusíš sám), pokaždé jinou trasu. Za týden musíš dohromady ujít aspoň 20km, žádný výlet přitom nesmí být kratší než 5km. Kilometry spočítej co nejpřesněji podle mapy, a to i v případě, že máš krokoměr.

Vyjeď v 1 týdnu aspoň 3x na kole (nemusíš sám), pokaždé jeď jinou trasu. Za týden musíš dohromady ujet aspoň 50km, žádná vyjížďka přitom nesmí být kratší než 10km. Kilometry spočítej co nejpřesněji podle mapy, a to i v případě, že máš na kole počítadlo.

Koupej se v přírodní nádrži (rybník, jezero) nebo řece každý den, aspoň 6 dní za sebou – lze plnit pouze v období říjen-květen (včetně).

Choď plavat v 1 týdnu aspoň 5x (v různých dnech), každý den uplav aspoň 250m (nemusíš najednou, ale sčítej poctivě!). Jsi-li dobrý plavec, přidej každý den 50m navíc oproti předchozímu (250/300/350/400/450m).

Trénuj každý den (i víckrát) „potápění na sucho“ – nadechni se a zadrž dech, jak dlouho dokážeš. Měř přitom čas až do začátku dalšího nádechu a zapisuj každý den nejlepší čas. Pokud budeš trénovat ve vodě (i ve vaně), musí u Tebe být nějaký „zachránce“! Zapsané výsledky a svou výdrž předveď na schůzce.

Přespi aspoň 3x v 1 týdnu venku „pod širákem“ (třeba na zahradě). Pokud jsi starší než 10 let, aspoň 1x z toho přespi sám.

Celý týden trénuj indiánskou dovednost nezanechávat po sobě žádné stopy. Soustřeď se na každý detail, všechno vracej přesně na původní místo a po každé činnosti odstraň všechny stopy. Můžeš požádat někoho z rodiny, aby si všímal Tvých stop a upozorňoval Tě na ně.

Um

Ze suché nerozpraskané větve (nejlepší je březová) vyrob sám/sama 1 cm silné kolečko o průměru 4-6cm, vyhlazené z obou stran a provrtané na kraji pro zavěšení (otvor Ø asi 4 mm). Pracuj přesně. Budeš potřebovat pilku s jemnými zuby, smirkový papír a vrtačku. Vyvrtat dírku ti mohou pomoci dospělí.

Nauč se správně ošetřovat své boty a od této chvíle se o ně starej sám/ sama a měj je před každým výletem, schůzkou či výpravou dobře ošetřené.

Nauč se správně brousit nůž a ten svůj udržuj v bezvadném stavu tak, aby byl na každý výlet či výpravu bezvadně ostrý.

Připrav si jídelníček aspoň na 4 rodinné večeře, sepiš a obstarej (nakup nebo nech nakoupit) všechny potřebné suroviny a sám během 1 týdne přichystej 4 různé večeře pro celou vaši rodinu.

Tento přírůstek lze započítat do Umu, nebo do Pěstování společenství.

Najdi na svém těle příhodné vzdálenosti (10cm, 20cm, 1m apod.), s pomocí kterých dokážeš s odchylkou do 10% změřit vzdálenosti od 10 cm do 2,5m. Tyto míry si zapiš do své Zálesácké knihy (pokud ještě rosteš, musíš je občas opravit).

Pořiď sám podrobný a přesný plánek okolí svého bydliště v okruhu 500m, tak aby podle ní šla hrát třeba orientační hra. Nesmíš přitom použít žádnou již existující mapu či plánek.

Upleť sám/sama bez pomoci velikonoční pomlázku aspoň ze 6 proutků.

Nauč se s pomocí atlasu či někoho zkušenějšího spolehlivě rozpoznávat aspoň 5 souhvězdí na noční obloze a Polárku. Jména a tvary souhvězdí si poznamenej do své Zálesácké knihy.

Aspoň 1 měsíc si zapisuj všechny své příjmy a vydání a najdi a využij aspoň 1 příležitost, jak (poctivě) zvýšit své příjmy (vydělat si něco navíc).

Aspoň 1 celý měsíc pozoruj Měsíc: zapisuj každý den, kdy je Měsíc vidět, přehledně do tabulky zaznamenávej datum, fázi (obrys) Měsíce, světovou stranu a čas pozorování. Ze svých pozorování zkus vyvodit astronomické závěry o pohybu Měsíce kolem Země: jak dlouho trvá jeden oběh Měsíce okolo Země, na kterou stranu obíhá a jak nám Měsíc v různých fázích měří čas.

Půjči si a přečti nějakou zálesáckou knihu (stopování, tábornické dovednosti, uzle, příroda, zvířata, astronomie apod.) a na některé příští schůzce se poděl s ostatními aspoň o 3 nové poznatky z tvé knihy.

Pokud ti dělá potíže udržet rytmus, skákej 7 dní po sobě každý den aspoň 5 minut přes švihadlo, snaž se skákat plynule, bez meziskoků a bez dupání. Zapisuj, kolik jsi každý den udělal největší počet skoků bez přerušení. Abys získal přírůstek, musíš dokázat aspoň 50 skoků bez přerušení.

Pokud ti dělá potíže udržet rytmus, skákej 7 dní po sobě každý den aspoň 5 minut přes švihadlo, snaž se skákat plynule, bez meziskoků a bez dupání. Zapisuj, kolik jsi každý den udělal největší počet skoků bez přerušení. Abys získal přírůstek, musíš dokázat aspoň 50 skoků bez přerušení.

Nauč se během 1 či 2 týdnů pravidelným každodenním cvičením dokonale nějaké 2 nové cviky, které jsi dosud nezvládl: kotoul vzad, hvězda, stoj na hlavě, stojka na rukách, rozštěp, přemet, žonglování se 3 míčky, balancování s tyčí apod. Pozor na svou bezpečnost a věci okolo! Výsledek předveď na schůzce.

Slož vlastní píseň nebo nový text na nějakou známou melodii a zazpívej ji ostatním. Píseň nesmí být neslušná, hloupá ani urážlivá.

Přelož do srozumitelné angličtiny dopis pro našeho afrického sirotka.

Vyrob hlavolam (můžeš podle vzoru) a nech si nad ním lámat hlavu i ostatní.

Vyrob si z vhodného lana či kůže laso (lariat) dlouhé aspoň 8m a nauč se s ním házet tak, že zachytíš metrový kolík zabodnutý do země ve vzdálenosti 5m aspoň v 1 z 5 pokusů. Předveď na schůzce.

Vyrob sám jednoduché, ale funkční sluneční hodiny se správným směrem osy, vrhající stín (musí mířit přesně na Polárku).

Vyrob aspoň 3 listy recyklovaného papíru pouze z rozmixovaného starého papíru. Usuš je a aspoň 2 z nich požij pro obrázek nebo dopis, které někomu daruješ nebo pošleš. Před tím svůj výrobek ukaž ostatním na schůzce.

Postav létajícího draka – ne z připravené stavebnice, ale jen ze špejlí, papíru provázku atd. Nauč ho létat a pošli mu psaníčko. Když s sebou vezmeš nějakého malého kamaráda, uděláš mu tím určitě radost!

Nauč se síťovat a vyrob si houpací síť, která Tě unese

 

Vyrob malou lojovou „lovcovu lampičku“ nebo kahánek, který vydrží svítit aspoň 6 hodin. Kromě provázku na knot a sádla smíš použít pouze přírodní suroviny. Výrobek předveď na schůzce.

 

Zjisti zajímavý recept a upeč podle něj sám nějaký moučník – buchtu, bábovku, chleba.. A přines ho ochutnat..

 

Nauč se starat a sám pravidelně starej o své kolo a veškerou jeho údržbu (mytí, mazání řetězu, výměna duše apod.)

 

Nauč se dokonale 6 dalších uzlů, které nebyly součástí zkoušky z uzlů. Předveď je na schůzce.

 

Vyrob sám některou z pomůcek pro meteorologické pozorování: Anemometr (korouhvička k měření směru a síly větru), srážkoměr (správně ocejchuj na odečítání množství srážek v mm), vlasový vlhkoměr nebo budku pro meteorologické měření. Tvůj výrobek musí být funkční a sloužit aspoň měsíc. Pokud budeš vyrábět pomůcku spolu se stejně zdatným kamarádem, musíte vyrobit dvě.

 

Čest a spolehlivost

Je spousta lidí, kteří by rádi přijali naši pomoc, ale my si toho většinou nevšímáme. A nemusí to být jen malí, slabí či staří, může to být třeba kamarád, kterému jde matika hůř než tobě, nebo učitelka, maminka…
Zkus být tento týden vnímavý/á a všímat si, koho by potěšila tvoje pomoc. Určitě se ti to poštěstí, třeba i víckrát. Na příští schůzce se podělíš o své pocity.

 

Po 7 následujících dní se snaž ovládat svou mluvu tak, abys z ní vypustil všechna sprostá či neslušná slova. Každé vyklouzlé sprosté či neslušné slovo musíš okamžitě (není-li to nebezpečné) odčinit 5 kliky nebo 10 dřepy a zapsat spolu s datem a časem. Přírůstek získáš, pokud se za 7 dní zapomeneš nejvýše 15x. Soupis svých uřeknutí předlož na následující schůzce.

Aspoň 7 dní se snaž ovládnout veškeré projevy vzteku, nevraživosti či nepřátelství – vše se snaž přijímat s chladnou myslí, nenech se rozčílit, než budeš reagovat, počítej do deseti. Pokud se neovládneš, zaznamenej to spolu s datem, hodinou a příčinou svého výlevu (soupis předlož na příští schůzce). Přírůstek získáš, pokud se neovládneš nejvýše 3x.

 

Splnění tohoto přírůstku vyžaduje velkou upřímnost k sobě samému.
Aspoň 7 dní se snaž vyhnout jakémukoliv lhaní, zamlčování nebo polopravdě. Dobře se přitom sleduj – pokud se přesto přistihneš, že něco neříkáš úplně pravdivě, zaznamenej si to. Pro splnění tohoto přírůstku je důležitější než úplné nelhaní poctivé přiznání si svých lží a polopravd.

 

Jeden z nejtěžších přírůstků.
Pokus se udělat vůči někomu, koho považuješ za svého nepřátele či neoblíbence nějaký upřímně vstřícný krok: první prolom mlčení, nabídni otevřeně smír, vyjádři svůj podíl na vzniklém stavu a odpuštění provinění druhého, nebo udělej jako první jiný krok k míru. Nenech se přitom zaskočit ani případnou prvotní odmítavou reakcí – věř, že tvé pozitivní chování časem otupí nenávist a za čas se ti vrátí. Musíš ale být velmi pevný a vytrvalý ve svém úsilí ke smíru – výsledky přinese až čas.

 

Pokud míváš problémy se svou dochvilností, snaž se aspoň týden být všude včas a připravený, jak se patří. Nesmíš se opozdit ani jednou!

Pokud míváš problémy se svou dochvilností, snaž se aspoň týden být všude včas a připravený, jak se patří. Nesmíš se opozdit ani jednou!

 

Pokud jsi zbrklý, ovládej aspoň 1 týden svou unáhlenost, nikomu neskákej do řeči a vždy, než něco vyslovíš, o tom přemýšlej. Poznamenej si do Zálesácké knihy pokaždé, když se Ti to nepodaří. Přírůstek získáš, pokud se Ti to za týden nestane víc než 3x.

 

Veď si „deník“, do kterého budeš zapisovat všechny naše společné akce (můžeš i další události). Dokážeš-li to půl roku bez vynechání, získal jsi přírůstek.

 

Šetrnost a soužití s přírodou

Nejvýše se dvěma kamarády propátrej (část) okolí svého bydliště, posbírej všechny jednotlivě odhozené odpadky, všechny větší naleziště zaznamenej a vyznač do plánku, který předáš těm, kdo by mohli zjednat nápravu (Náčelník oddílu, MěÚ, předseda ZO ČSOP apod.).

 

Zúčastni se očistné akce Ukliďme svět, čištění potoka, Spanilého pochodu nebo podobné akce, při které pomůžeš uklidit kousek světa od lidských odpadků.

 

Najdi ve svém okolí (nejvýše se dvěma kamarády) stopy škodlivého působení člověka na životní prostředí (kromě pohozených odpadků). Zaznamenej je a na příští schůzce prodiskutujte jejich škodlivost a možné způsoby odstranění.

 

Pokud doma dosud netřídíte odpadky, vymysli a (s pomocí rodičů či sourozenců) pořiď či vyrob vhodné nádoby a zaveď u vás doma třídění aspoň 3 surovin (PET lahve, sklo, papír, hliník, železo, baterie, plasty, organický odpad).
Pokud doma už aspoň 3 suroviny třídíte, můžeš zavést třídění i ostatních, nebo aspoň 1 měsíc odváděj sám všechny doma vytříděné odpadky k recyklaci.
V obou případech dohlížej na to, aby všichni členové domácnosti odpad opravdu třídili.

Najdi způsob, jak u vás doma šetřit vodou (splachovač na WC, kapající kohoutky, sprchování místo koupání atp.), prosaď úsporné opatření a kontroluj jeho dodržování.

 

Vypátrej, kde u vás doma zbytečně plýtváte energií: elektřinou či teplem. Navrhni, prosaď a kontroluj dodržování úsporných opatření (snížení teploty v bytě, rozumné větrání, úspornější žárovky aj. spotřebiče, zhasínání světla a televize, šetření teplou vodou atp.).

 

Spolu s nejvýše 3 kamarády vyčisti nebo zřiď studánku.

Vystopuj některý potok až k jeho úplnému prameni.

 

Sám/sama nasbírej a nasuš aspoň ½ kg plodů či semen pro zimní přikrmování zvířat. Nasbírané a usušené plody a semena můžeš použít na krmítko nebo pro vánoční nadílku zvířatům.

 

Pořiď si krmítko a po celou zimu doplňuj pravidelně (aspoň 1x týdně) potravu (ořechy, mák, slunečnice, semena, sádlo v kokosu či květináči, lůj…). Sleduj, která potrava ptákům nejvíc chutná (co nejdřív zmizí), pozoruj ptáky létající na krmítko a jejich chování a nauč se je rozpoznávat. O svých pozorováních si veď záznamy.

 

Nauč se rozlišovat podle hlasu aspoň 5 různých volně žijících ptáků (musíš je i poznat a znát jménem).

 

Najdi ptačí hnízdo a aniž bys rušil hnízdní pár pozoruj hnízdění, urči druh hnízdících ptáků, spočítej a nakresli vejce či mláďata, pozoruj kdo z rodičů sedí či krmí, jak často a čím, zda vynáší trus atd. a o všem si veď zápisky. 

Podnikni průzkumnou výpravu k rybníku či tůni, kde se vyskytují obojživelníci, nauč se rozpoznávat aspoň 3 různé druhy (podle vzhledu či hlasu nebo snůšky), aspoň 1 nakresli, vyfoť nebo nahraj či nafilmuj.

 

Zasaď aspoň 1 strom a pečuj o něj tak, aby tě přežil.Po zasazení máš právo vybrat mu jméno a něco mu popřát.

 

Podnikni průzkumnou výpravu do blízkého okolí svého bydliště a pokus se určit co nejvíc druhů dřevin (stromů a keřů). Všechny názvy si zapiš, aspoň od 10 druhů nasbírej listy, vylisuj je a označ jménem.

 

Za týden pozoruj, co nejpřesněji zakresli do Zálesácké knihy a správně urči aspoň 7 různých volně žijících živočichů – aspoň 4 musejí být bezobratlí.

 

Za týden najdi, správně urči, vylisuj do herbáře a popiš jménem aspoň 7 různých volně rostoucích bylin.

 

Žij aspoň 1 celý den (24 hodin – nejlíp o víkendu nebo o prázdninách mimo tábora) bez veškerých elektrických zařízení (světlo, telefon, lednička, el.sporák, TV, počítač atd). Nesmíš přitom používat ani věci které připravil s použitím elektřiny někdo jiný (pokrmy apod.). Snaž se přitom žít co nejvíc svým obvyklým způsobem.

 

Vyber doma lednici a spíž, zjisti v čem jsou jednotlivé potraviny obalené (pomůže Ti kartička o zátěži jednotlivých obalových materiálů pro životní prostředí) a vše poctivě zapiš do tabulky:

   ZBOŽÍ      /     OBAL    /     ZKRATKA    /    ČÍSLO    /    ŠKODLIVOST

Například:

margarin   polypropylen              PP                   5                        4
salám        papír                        PAP                 21                      1
mléko        tetrapak                   C/PAP             ...                        6

Sepiš poctivě všechno jídlo z lednice a spíže a sečti, kolik škodících bodů nasbíráte.

 

Přesně 1 týden pečlivě třiď a měř množství jednotlivých odpadů z vaší domácnosti:

PAP = PAPÍR – všechny papíry a papírky / objem nebo hmotnost
PE-LD, PE-HD, PP, PET, PS, PVC, C, O = PLASTY (kromě PET lahví) – všechny plasty (sáčky, kelímky, obaly,..) / objem nebo hmotnost
PET lahve / počet kusů
GL = SKLO / počet kusů nebo hmotnost
FE = ŽELEZO – „magnetické“ plechovky, víčka,.. / hmotnost
AL = HLINÍK – „nemagnetické“ plechovky, obaly od paštik apod., staniol od sýrů a čokolád, víčka od jogurtů .. / hmotnost
NEBEZPEČNÝ ODPAD – baterie, zářivky, barvy, léky,.. / vypiš druhy (+ hmotnost)
ORGANICKÉ ZBYTKY – vše, co může na kompost: slupky, zbytky jídla (i pro slepice..), ohryzky, čaj,.. / objem či hmotnost
C/PAP = TETRAPAK – krabice od mléka, džusů, vína,.., „papíry“ od másla, tvarohu, Hery.. / počet kusů nebo hmotnost
OSTATNÍ – to, co nikam nezapadá / vypiš druhy + množství (objem či hmotnost)

Pořiď si „sběrné nádoby“ (vymyté a vysušené krabice od mléka, PET lahve s uříznutým hrdlem, papírové krabice..) pro jednotlivé druhy odpadu a domluv se se všemi členy rodiny, že do nich týden budete poctivě třídit jednotlivé druhy odpadů (je dobré přemístit běžný odpadkový koš na neobvyklé místo). Při vysypávání nádob změř co nejpřesněji hmotnost (nejpřesnější-máte-li kuchyňskou váhu) nebo maximálně zahuštěný objem (třeba na litrové krabice či lahve) jednotlivých druhů odpadu a zapiš. Na konci týdne sečti množství jednotlivých odpadů a vyděl počtem lidí ve vaší domácnosti – zjistíš, kolik jakých odpadů přibližně vytvoříš za týden. A na Zemi žije asi 7 miliard lidí..

 

Založ na stinném místě v zahradě kompost nebo zhotov kompostér, zjisti jaké podmínky musíš kompostu zajistit, aby v něm probíhal rozklad organických zbytků a zařiď, že sem budete vynášet všechny kompostovatelné zbytky z vaší domácnosti.

 

Nauč se meteorologické značky pro zaznamenávání počasí a aspoň měsíc (nesmíš vynechat celkem víc než 3 dny) zaznamenávej vlastní pozorování počasí: Teplota ( ráno a večer, vždy ve stejnou dobu, nebo nejvyšší a nejnižší teplota, odečtená z maximo-minimálního teploměru), množství a typ oblačnosti, směr (a síla) větru, druh (případně i množství) srážek, případně i tlak. Ze svých pozorování odhaduj meteorologickou situaci (tlaková výše, typy přecházejících front,..) a porovnávej je s podrobným zpravodajstvím a družicovými snímky v TV. Své záznamy předveď na schůzce.

 

Nasbírej, nasuš a správně uskladni aspoň 3 různé druhy volně rostoucích (v přírodě) léčivých bylin a zjisti, jak se správně používají k léčení. Aspoň z 1 z nich připrav léčivý odvar či výluh a přines ne schůzku.

Pokud nasbíráš aspoň 5 různých bylin a navíc z některé připravíš léčivou mast, olej či kapky a přineseš na schůzku, počítej si 2 přírůstky.

 

Nasbírej aspoň 10 různých volně rostoucích (v přírodě) léčivých rostlin, vylisuj je a uprav jako herbář. U každé rostliny napiš její celé jméno (české i latinské), čas, kdy se sbírá, která její část se používá a co se s ní léčí. Svůj herbář léčivek předveď na schůzce.

 

Založ vlastní sbírku a sám nasbírej a správně urči aspoň 8 různých hornin či minerálů. Předveď je na schůzce, vysvětli rozdíl mezi horninou a minerálem a každý vzorek horniny správně zařaď mezi výlevné, hlubinné, usazené či přeměněné horniny.

 

Nakresli věrně podle skutečnosti a nauč se rozpoznávat a pojmenovat (celým názvem) aspoň 7 různých druhů hub, z toho aspoň 2 nejedlé či jedovaté. Svůj „atlas hub“ předveď na schůzce a vysvětli ostatním, jak se houby rozmnožují.

 

Založ vlastní sbírku a sám nasbírej a správně urči aspoň 5 různých druhů lišejníků. Jednotlivé lišejníky uprav jako herbář, ke každému napiš správně celé jeho jméno (české i latinské), ukaž na schůzce a vysvětli jakým způsobem se lišejník živí a rozmnožuje.

 

Založ si v zavařovací sklenici či jiné vhodné průhledné nádobě „mechovou zahrádku“: dospodu dej trochu jemného písku a mezi kameny zasaď aspoň 3 různé druhy mechorostů. Urči správně jejich názvy a zapiš je (české i latinské) na štítky na sklenici. Zahrádku udržuj stále vlhkou. Předveď na schůzce a vysvětli, jak se mechorosty rozmnožují.

 

Založ si sbírku ulit a lastur plžů a mlžů: nasbírej v přírodě a správně urči aspoň 5 ulit různých plžů či mlžů. Jednotlivé exponáty naaranžuj do krabičky či na lístky a ke každému uveď celý český i latinský název, datum a místo nálezu, případně další zajímavosti. Do své sbírky sbírej jen prázdné schránky z mrtvých živočichů. Můžeš sbírat i mořské a cizokrajné schránky, ale musíš je správně pojmenovat.

 

Sám založ sbírku dřev aspoň z 6 našich stromů. Musí být mezi nimi listnáče i jehličnany, divoké i kulturní stromy s dřevem měkkým i tvrdým. Jednotlivé vzorky musejí bát ze špalíčků silných aspoň 8cm a na každém vzorku musí být vidět: kůra, hladké (vybroušené) dřevo „po létech“ a hladké dřevo napříč (letokruhy). Ke všem vzorkům vytvoř lístečky, kde bude správný název stromu (česky i latinsky) a vlastnosti dřeva (měkké/tvrdé, pružné, výhřevné, odolné vodě atd). Můžeš je použít i pro přípravu soutěže v oddíle.

 

Vyfotografuj nebo nafilmuj sám 2 různá plachá volně žijící zvířata, aspoň 1 z nich musí být savec. Fotografie musí být ostré a musí být poznat, o jaké zvíře se jedná a co právě dělá.

 

Pozoruj a správně urči (pojmenuj) aspoň 5 různých živočichů, kteří žijí ve vašem domě, aniž byste je chovali (většinou bezobratlí a drobní hlodavci). Nemusíš je chytat, žádnému z nich nesmíš ublížit – jsi přírodovědec, ne lovec! Seznam jmen a míst, kdes je pozoroval přines na schůzku.

 

Stopuj sám nebo nejvýš s 1 stejně zdatným kamarádem nějaké zvíře (mimo společnou schůzku). Poznej ze stop, jaké zvíře to bylo, sleduj stopy a usuzuj, co dělalo a udrž stopu aspoň 1 km nebo tak dlouho, až se Ti podaří zvíře spatřit. Chovej se přitom naprosto tiše jako správný zálesák, dorozumívej se jen posuňky a dávej pozor na vítr.

 

Sám odlij ze sádry stopy aspoň 3 různých volně žijících zvířat, která umíš poznat podle stop. Aspoň z 1 odlitku si udělej doplňkový odlitek (pozitiv) stopy a nakrémuj tmavou barvou. Předveď na schůzce.

 

Vypěstuj na zahrádce (nebo doma v květináči či truhlíku) některou rostlinu ze semínka tak, abys z ní získal zase semena a z nich Ti vzešla druhá generace rostlin. Kolik semen jsi získal z 1 rostliny. A z kolika z nich vyrostly nové rostliny? Vhodné druhy rostlin: letničky, obiloviny (ne ozimné!), hořčice, řepka, hrách, slunečnice…

 

Vypěstuj ze semínka aspoň 3 druhy kulturních rostlin (1 nesmí být zelenina), které po sklizení sníš (aspoň 1 předtím musíš tepelně upravit jako pokrm). Vzorek na ochutnání přines na schůzku.

 

Pokud máte nějaké zvíře schopné učení (nejlíp psa, případně potkana, kočku nebo papouška), nauč ho sám nějaký nový cvik, který vykoná vždy na dané znamení (signál).

 

Nejméně 1 týden zajišťuj kompletní péči o vašeho psa: krmení, vodu, úklid, venčení, koupání, kartáčování atd., podle běžných zvyklostí. Každý den s ním musíš jít v pravidelnou dobu aspoň 1x na minimálně 20 minutovou procházku, kdy se mu budeš věnovat a postaráš se mu o zábavu.

 

Vyrob sám 1 ptačí budku s rozměry pro některý konkrétní druh (druhy) ptáků a umísti ji ve správnou dobu do vhodného prostředí, aby v ní ptáci skutečně mohli zahnízdit. Pokud se to podaří, můžeš přitom splnit i přírůstek č.412.

 

Zjisti, jak bys mohl vytvořit vhodný prostor (hnízdo, noru ..) pro hnízdění nebo úkryt některého živočicha (hmyz, plazi, drobní savci, ježek, netopýři – kromě ptačí budky – viz přírůstek č.439). Zhotov takový úkryt na vhodném místě ve svém okolí a sleduj, zda ho někdo využije. Pokud zhotovíš 2 úkryty pro různé živočichy a aspoň v jednom se skutečně usídlí ten, pro kterého byl určen, připočítej si další přírůstek.

 

Pěstování společenství

Připrav si sám/sama alespoň 1 zajímavou a málo známou hru, kterou bude moci hrát celá družina nebo oddíl. Pokud jsou potřeba nějaké pomůcky apod., připrav vše předem. Vysvětli ostatním srozumitelně pravidla a funguj jako rozhodčí či vedoucí hry. Po skončení hry společně rozeberte, co se jim na hře líbilo a co by se dalo zlepšit, jak dobře byla hra připraven a jak se ti dařilo hru vést.

Udělej 100 (mladší 50) tenkých (do 1cm) třísek do kuchyně či klubovny, nebo vykonej dobrovolně a z vlastní vůle nějakou užitečnou práci (aspoň hodinu) pro společenství: úklid Salaše, vytřídění a odvoz odpadků, nařezání a naštípání dříví apod.

Připrav samostatně s 1-2 kamarády pro ostatní krátkou divadelní scénku nebo společné hudební vystoupení (aspoň se 2 nástroji) – na 3-5 minut.

Založ si zpěvník Dětí lesa a zapiš do něj aspoň 5 písní s úplnými texty, které společně zpíváme a které si nepamatuješ.

Přines na slavnostní schůzku pokrm, který jsi sám vytvořil, k ochutnání pro všechny. 

 

Vyrob sám nějaký praktický nebo rituální předmět, který by mohl být prospěšný společenství (družina, kmen, oddíl, škola..) a nezištně mu ho věnuj. 

Vyrob nebo kup a daruj drobný dárek někomu, kdo to od tebe nečeká.

 

Přichystej sám slavnostní jídlo a tabuli pro všechny členy vaší rodiny (i když třeba nikdo nemá narozeniny či svátek..), sám servíruj a obsluhuj a nakonec i vše ukliď a umyj (v tom smíš přijmout nabídnutou pomoc). 

1 týden sám/sama od sebe vykonávej některou obvyklou domácí práci, kterou běžně neděláš (nákupy, vynášení koše, péče o domácí zvířata, úklid, zalévání květin atp.).

Pokus se seznámit s někým, koho potkáváš (ve škole, na kroužku, v bydlišti apod.), ale o kom víš, že pochází z jiné země. Zjisti odkud pochází, jakou řečí (tam) mluví, v čem se jeho život a zvyky liší a v čem shodují s našimi… 

Zkus si 1 (půl)den o víkendu či ve svátek prožít doma jako slepec! Musíš mít obě oči zcela „oslepeny“ šátkem a v dobře známém a bezpečném prostředí (pozor na schody, kamna a předměty ve výšce hlavy!) vykonávat všechny běžné činnosti: hygienu, uklízení, vaření, jedení, mytí nádobí (pozor na nože apod!) a další (nemusíš být pouze v bytě).
NEZBYTNOU PODMÍNKOU JE STÁLÁ PŘÍTOMNOST JINÉ OSOBY, KTERÁ DBÁ O TVOJI BEZPEČNOST!!! (Neměla by Tě všude vodit – ve známém prostředí se můžeš pohybovat samostatně – spíš dohlížet, aby Ti nehrozilo žádné nebezpečí!). Prožitek ze slepcova dne je nejsilnější, pokud svou slepotu ukončíš až potmě večer v posteli. 

Zapiš si do své Zálesácké knihy všechna písmena a číslice Brailova slepeckého písma. Nauč se poslepu rozpoznávat aspoň 7 znaků (například ze svého jména a příjmení) tak, abys je dokázal hmatem rozeznat i v souvislém textu. Předveď na schůzce.

 

Nauč se aspoň 10 znaků (gest) znakové řeči, kterou se dorozumívají hluchoněmí.Ukaž je ostatním na schůzce a aspoň 2 je nauč. 

Nauč se sám nebo s něčí pomocí aspoň 8 frází (jednoduchých, často používaných vět) v nějakém cizím jazyce, který se neučíš. Aspoň 1 frázi nauč ostatní na schůzce.

 

Znáš-li ve svém okolí nějakého starého či nemocného člověka, který by uvítal Tvou pomoc, zkus mu ji nabídnout. Nebuď zklamán, pokud ji odmítne. Jestliže o ni bude stát, snaž se mu vyhovět, ale jen do té míry, kterou Ty sám uznáš za vhodnou - nenech ze sebe udělat otroka své dobrotivosti. Někteří staří lidé se zdají podivní, ale kdoví jaký budeš v jejich věku Ty.. 

Vyptej se rodičů, prarodičů a dalších příbuzných na své předky a zobraz svůj vlastní rodokmen aspoň do úrovně pradědů a prababiček (dokážeš-li se dostat ještě dál do minulosti, tím líp!). U každého předka zjisti a zaznamenej co nejvíc údajů (narození, úmrtí, bydliště, povolání..), vše přehledně zobraz (formou „stromu předků“) na papír a ukaž na schůzce.

Vyrob hezký adventní věnec z chvojí, aby vydržel do konce Vánoc na vašem stole.

 

Popros někoho ze starších příbuzných či známých, aby Tě naučil nějakou tradiční výrobní techniku – např. plést či háčkovat, zavařovat ovoce (kompoty,marmelády, povidla), plést vánočku, naklepávat kosu, stahovat králíka, štupovat ponožky apod. Zvládni tuto dovednost tak dokonale, že ji budeš moct jednou zase předávat dál. Na schůzku přines ukázat svůj výtvor.

 

Vyrob si sám svůj hrneček na Salaš. Můžeš přitom použít libovolný materiál, který se Ti bude zdát vhodný k Tobě i k prostředí Naší louky a bude bezpečný, trvanlivý a hygienicky nezávadný. Bude to tak trochu Tvoje vizitka pro ostatní a důkaz, že tam patříš. Bude to prostě TVŮJ hrneček na Salaši.

 

Nauč se vařit aspoň 2 jídla (obě sám vyzkoušej), která se dají použít při společném vaření na výpravě, ale dosud je nikdo na naší výpravě nevařil. Recepty ČITELNĚ a SROZUMITELNĚ zapiš do společné kuchařky Dětí lesa.

 

Nauč ostatní společně zpívat nějakou novou písničku, kterou jsme dosud nezpívali. Zapiš ji ČITELNĚ do společného zpěvníku Dětí lesa spolu se správnými akordy, aby se ji mohli naučit hrát i ostatní. Píseň nesmí být neslušná ani urážlivá.

Vyrob nějakou hru (deskovou či jinou společenskou), kterou budeme moc hrát i více než jednou a nauč ji ostatní.

 

Vyrob sám aspoň 0.7 litru (zavařovací sklenici) křížal, sušených švestek či jiného sušeného ovoce z místních zdrojů, nebo vyloupej stejný objem vlašských či lískových oříšků a přines jako mls pro všechny na nějakou společnou akci (výlet, výprava..).  

Nauč se dobře pravidla některého kolektivního sportu a nauč ho ostatní.  

Výchova

Nasbírejte spolu s kamarády na výletě (mimo své bydliště ) každý aspoň pytel odpadků na turistických cestách či jiných veřejných místech.

Bez vyvyšování a „mazáctví“ vysvětli a předveď nováčkům některou základní tábornickou dovednost, vysvětli symboly Dětí lesa apod.

 

Přiveď nováčka a staň se jeho patronem: snaž se mu pomoci v jeho učení podle přísloví: „Chyť synovi rybu, nasytíš ho na jeden den, nauč syna chytat ryby, nasytíš ho na celý život.“

 

Proč pořád zbytečně vyhazovat igelitové sáčky a tašky? Vyrob si praktickou a pevnou tašku na nákup. Můžeš ji ušít nebo utkat, použij přitom pouze materiály z obnovitelných zdrojů (ne syntetické). Svůj výrobek předveď na schůzce a choď s ním nakupovat s dobrým pocitem, že škodíš míň než ti, co si pokaždé vezmou nový sáček.

 

Přiveď kamaráda nebo příbuzné k tomu, aby začali doma třídit odpad (aspoň 2 druhy) a ověř si, zda to skutečně zavedli.

Napiš článek do novin o nějaké naší akci, o problematice životního prostředí nebo jiném tématu souvisejícím s naší činností či zaměřením. Článek aspoň o 2 odstavcích musíš napsat sám a musí být zveřejněn.Výstřižek přines Kronikáři.