411 - Ptáci podle hlasu

Větev: 
Šetrnost a soužití s přírodou

Nauč se rozlišovat podle hlasu aspoň 5 různých volně žijících ptáků (musíš je i poznat a znát jménem).