8. ZO ČSOP

Základní článek Českého svazu ochránců přírody s působností v celém okrese Mladá Boleslav.

Naší hlavní náplní je:

Oficiální údaje:

Název: 8.ZO ČSOP
Sídlo: Viničná 528/25, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 624 510 57
účet: 112247892 / 0300 u ČSOB
statutární zástupce (předseda): Honza Cindr
e-mail: detilesa [dot] MB [at] gmail [dot] com

Pronájem louky:

Jakub Vrzáň
Telefon: 731 535 528
E-mail: Vrzanjakub [at] gmail [dot] com