Kdo jsme

Děti lesa 2003

Děti lesa je název oddílu Mladých ochránců přírody při 8.ZO ČSOP v Mladé Boleslavi. Náš oddíl má v současnosti, vlastní tábořiště zvané Naše louka v Dolním Bousově na Rachvalách s klubovnou zvanou Salaš.

Oddíl Děti lesa existuje od roku 1996, nejprve jako přírodovědný kroužek při dolnobousovské ZŠ, později jako registrovaný oddíl Mladých ochránců přírody při ZO ČSOP 08/08 Dolní Bousov. Od roku 2007 sdružuje především děti z Mladé Boleslavi a okolí. Počet dětských členů se v posledních letech pohybuje kolem třiceti.

KDY A KDE SE SCHÁZÍME?
Činnost oddílu se v současnosri trochu překrývá s kroužkem Lesních svišťů mladoboleslavského DDM, z něhož v posledních letech děti do oddílu přicházejí. Schůzky kroužku Lesních svišťů DDM se konají každý čtvrtek od 15 do 17h. (méně pokročilí) a v pátek od 14:30 do 16:30 (pokročilejší) v Zahradě DDM, samostatné výlety a víkendové výpravy Dětí lesa pak nejméně jednou měsíčně podle půlročního kalendáře. Rodiče prosíme, aby tomu v rámci možností přizpůsobili svůj rodinný program.

NÁŠ PROGRAM
Každé Dítě lesa je přijato do oddílu na základě vykonání 3 úkolů Zasvěcovací stezky, souhlasu Rady starších a složení slibu Dětí lesa. Pak se vydává na vlastní „Velkou cestu“- znázorněnou na přehledné mapě toho, co již zvládlo a dokázalo. V prvním a druhém roce získává především základní tábornické dovednosti, jako je stavění stanu, rozdělávání ohně, zacházení s nožem a sekerou, orientace v přírodě a další. Později se zaměřuje na některé z odborností dle vlastního uvážení a zájmu ostatních. Jak rychle bude získávat nové dovednosti a postupovat po své Velké cestě záleží pouze na jeho zdatnosti, samostatnosti a vůli – každý postupuje svým tempem svou cestou, nezávisle na věku. Součástí Velké cesty je také získávání Přírůstků vlastního rozvoje.

TÁBORY
Letní tábor je každoročním vyvrcholením celoroční činnosti a děti obvykle velmi mrzí, když se ho z jakéhokoliv důvodu nemohou zúčastnit. Naše tábory jsou dvojího typu:
Stálý tábor, postavený na „zelené louce“ většinou s pomocí starších dětí a rodičů. Spíme ve stanech či týpí, vaříme a jíme pod celtou a většinu prací souvisejících s chodem tábora obstarávají děti (v rámci výchovy k samostatnosti).
Druhým typem našeho tábora je „Puťák“ – jedno či dvoutýdenní putování (nejčastěji vodácké), kdy s sebou vlečeme vše, co k životu v přírodě potřebujeme, spíme v malých stanech a poznáváme krajinu. Účastní se ho zpravidla jen starší a zkušenější děti (táborníci, zálesáci a rádci).
Rodiče prosíme, aby s táborem počítali ve svém letním harmonogramu a rodinném rozpočtu. Přesný termín je znám vždy nejpozději do konce února, obvyklá cena se pohybuje kolem 4000Kč. I když v posledních letech pořádáme tábory pod hlavičkou mladoboleslavského DDM, stále jsou přednostně určeny pro Děti lesa a děti z kroužku Lesních svišťů.

VÝBAVA
Naše činnost probíhá celoročně převážně venku (koneckonců i proto jsme Děti lesa). Protože se snažíme děti otužovat i za nevlídného počasí, jsou základem především dobré boty (kotníkové, voděodolné – nejlíp kožené, na výlety a v zimě NE gumovky – dřou a studí, v mokru zase neobstojí „vietnamské botasky“ a jim podobné) a šusťáková bunda do nepohody (+ lehká a skladná pláštěnka nebo dostatečně prodyšná "nepropro" mebránovka). V zimě též nezbytná čepice a rukavice + dostatečné oblečení (třeba v batůžku s sebou). Na výlety pak navíc lehký batůžek na obě ramena, šátek a kvalitní nůž (dobrý dárek pod stromeček), na letní tábor ještě spacák (alespoň: +20C - 0C/-5C, s vyššími teplotami jsou to vyhozené peníze!), karimatka, jídelní misky (stačí plastové, ešus je drahý a těžký) a malá baterka (nejlíp LED čelovka). Šetřete s rozmyslem, pořídíte-li kvalitní, vydrží a poslouží mnohem déle. Více viz seznam doporučené výbavy na: celodenní výlet, dvoudenní výpravu do přírody, stálý tábor, vodácký puťák. Před nákupem nové výbavy doporučujeme navštívit www.malypruvodce.cz

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, DOTACE 
Členské příspěvky vybíráme vždy koncem roku na další rok. Povinná část pro každého dětského člena je 150,-Kč, dobrovolný příspěvek na činnost a vybavení oddílu může být libovolně vyšší.
Členské příspěvky samozřejmě nemohou pokrýt naše náklady na činnost a vybavení. Většinu našich oddílových příjmů v současnosti tvoří platby za půjčování Naší louky a táborového vybavení.