403 - Člověk jako škůdce

Větev: 
Šetrnost a soužití s přírodou

Najdi ve svém okolí (nejvýše se dvěma kamarády) stopy škodlivého působení člověka na životní prostředí (kromě pohozených odpadků). Zaznamenej je a na příští schůzce prodiskutujte jejich škodlivost a možné způsoby odstranění.