416 - 7 živočichů

Větev: 
Šetrnost a soužití s přírodou

Za týden pozoruj, co nejpřesněji zakresli do Zálesácké knihy a správně urči aspoň 7 různých volně žijících živočichů – aspoň 4 musejí být bezobratlí.