508 - Domácí slavnost

Větev: 
Pěstování společenství

Přichystej sám slavnostní jídlo a tabuli pro všechny členy vaší rodiny (i když třeba nikdo nemá narozeniny či svátek..), sám servíruj a obsluhuj a nakonec i vše ukliď a umyj (v tom smíš přijmout nabídnutou pomoc).