101 - Plnění běžných povinností

Větev: 
Síla

Aspoň 7 dní po sobě plň bezvadně své obvyklé povinnosti: uklízej si všechny své věci a oblečení, dělej včas všechny školní úkoly, domácí práce a ostatní povinnosti. Ani jednou tě nikdo nesmí o něco upomínat.