420 - Množství odpadků

Větev: 
Šetrnost a soužití s přírodou

Přesně 1 týden pečlivě třiď a měř množství jednotlivých odpadů z vaší domácnosti:

PAP = PAPÍR – všechny papíry a papírky / objem nebo hmotnost
PE-LD, PE-HD, PP, PET, PS, PVC, C, O = PLASTY (kromě PET lahví) – všechny plasty (sáčky, kelímky, obaly,..) / objem nebo hmotnost
PET lahve / počet kusů
GL = SKLO / počet kusů nebo hmotnost
FE = ŽELEZO – „magnetické“ plechovky, víčka,.. / hmotnost
AL = HLINÍK – „nemagnetické“ plechovky, obaly od paštik apod., staniol od sýrů a čokolád, víčka od jogurtů .. / hmotnost
NEBEZPEČNÝ ODPAD – baterie, zářivky, barvy, léky,.. / vypiš druhy (+ hmotnost)
ORGANICKÉ ZBYTKY – vše, co může na kompost: slupky, zbytky jídla (i pro slepice..), ohryzky, čaj,.. / objem či hmotnost
C/PAP = TETRAPAK – krabice od mléka, džusů, vína,.., „papíry“ od másla, tvarohu, Hery.. / počet kusů nebo hmotnost
OSTATNÍ – to, co nikam nezapadá / vypiš druhy + množství (objem či hmotnost)

Pořiď si „sběrné nádoby“ (vymyté a vysušené krabice od mléka, PET lahve s uříznutým hrdlem, papírové krabice..) pro jednotlivé druhy odpadu a domluv se se všemi členy rodiny, že do nich týden budete poctivě třídit jednotlivé druhy odpadů (je dobré přemístit běžný odpadkový koš na neobvyklé místo). Při vysypávání nádob změř co nejpřesněji hmotnost (nejpřesnější-máte-li kuchyňskou váhu) nebo maximálně zahuštěný objem (třeba na litrové krabice či lahve) jednotlivých druhů odpadu a zapiš. Na konci týdne sečti množství jednotlivých odpadů a vyděl počtem lidí ve vaší domácnosti – zjistíš, kolik jakých odpadů přibližně vytvoříš za týden. A na Zemi žije asi 7 miliard lidí..