505 - Slavnostní pokrm

Větev: 
Pěstování společenství

Přines na slavnostní schůzku pokrm, který jsi sám vytvořil, k ochutnání pro všechny.