108 - Cvičení pro zdravé a silné tělo

Větev: 
Síla

Aspoň 7 dní po sobě každý den v pravidelnou dobu aspoň 15 minut cvič (jóga, posilování, strečink…).