103 - Droga zvaná televize

Větev: 
Síla

 Taky patříš mezi ty, kteří nedokážou odolat a každý den se musí dívat na televizi či video?
Zkus si aspoň na týden najít jinou zábavu a nejméně 7 dní po sobě se ani jednou nedívej na televizi či video. (Máš přece kamarády, knížku, můžeš něco vyrobit či udělat dobrý skutek – třeba pomoc mamince…)