430 - Vlastnosti dřeva

Větev: 
Šetrnost a soužití s přírodou

Sám založ sbírku dřev aspoň z 6 našich stromů. Musí být mezi nimi listnáče i jehličnany, divoké i kulturní stromy s dřevem měkkým i tvrdým. Jednotlivé vzorky musejí bát ze špalíčků silných aspoň 8cm a na každém vzorku musí být vidět: kůra, hladké (vybroušené) dřevo „po létech“ a hladké dřevo napříč (letokruhy). Ke všem vzorkům vytvoř lístečky, kde bude správný název stromu (česky i latinsky) a vlastnosti dřeva (měkké/tvrdé, pružné, výhřevné, odolné vodě atd). Můžeš je použít i pro přípravu soutěže v oddíle.