432 - Zvířata v bytě

Větev: 
Šetrnost a soužití s přírodou

Pozoruj a správně urči (pojmenuj) aspoň 5 různých živočichů, kteří žijí ve vašem domě, aniž byste je chovali (většinou bezobratlí a drobní hlodavci). Nemusíš je chytat, žádnému z nich nesmíš ublížit – jsi přírodovědec, ne lovec! Seznam jmen a míst, kdes je pozoroval přines na schůzku.