404 - Třídění domácích odpadků

Větev: 
Šetrnost a soužití s přírodou

Pokud doma dosud netřídíte odpadky, vymysli a (s pomocí rodičů či sourozenců) pořiď či vyrob vhodné nádoby a zaveď u vás doma třídění aspoň 3 surovin (PET lahve, sklo, papír, hliník, železo, baterie, plasty, organický odpad).
Pokud doma už aspoň 3 suroviny třídíte, můžeš zavést třídění i ostatních, nebo aspoň 1 měsíc odváděj sám všechny doma vytříděné odpadky k recyklaci.
V obou případech dohlížej na to, aby všichni členové domácnosti odpad opravdu třídili.