212 - Rytmus

Větev: 
Um

Pokud ti dělá potíže udržet rytmus, skákej 7 dní po sobě každý den aspoň 5 minut přes švihadlo, snaž se skákat plynule, bez meziskoků a bez dupání. Zapisuj, kolik jsi každý den udělal největší počet skoků bez přerušení. Abys získal přírůstek, musíš dokázat aspoň 50 skoků bez přerušení.