412 - Pozorování hnízdění

Větev: 
Šetrnost a soužití s přírodou

Najdi ptačí hnízdo a aniž bys rušil hnízdní pár pozoruj hnízdění, urči druh hnízdících ptáků, spočítej a nakresli vejce či mláďata, pozoruj kdo z rodičů sedí či krmí, jak často a čím, zda vynáší trus atd. a o všem si veď zápisky.