112 - Chůze

Větev: 
Síla

Vydej se v 1 týdnu aspoň 3x na pěší výlet (nemusíš sám), pokaždé jinou trasu. Za týden musíš dohromady ujít aspoň 20km, žádný výlet přitom nesmí být kratší než 5km. Kilometry spočítej co nejpřesněji podle mapy, a to i v případě, že máš krokoměr.