512 - Brailovo písmo

Větev: 
Pěstování společenství

Zapiš si do své Zálesácké knihy všechna písmena a číslice Brailova slepeckého písma. Nauč se poslepu rozpoznávat aspoň 7 znaků (například ze svého jména a příjmení) tak, abys je dokázal hmatem rozeznat i v souvislém textu. Předveď na schůzce.