209 - Hospodaření s penězi

Větev: 
Um

Aspoň 1 měsíc si zapisuj všechny své příjmy a vydání a najdi a využij aspoň 1 příležitost, jak (poctivě) zvýšit své příjmy (vydělat si něco navíc).