305 - Vstřícnost vůči nepřátelům

Větev: 
Čest a spolehlivost

Jeden z nejtěžších přírůstků.
Pokus se udělat vůči někomu, koho považuješ za svého nepřátele či neoblíbence nějaký upřímně vstřícný krok: první prolom mlčení, nabídni otevřeně smír, vyjádři svůj podíl na vzniklém stavu a odpuštění provinění druhého, nebo udělej jako první jiný krok k míru. Nenech se přitom zaskočit ani případnou prvotní odmítavou reakcí – věř, že tvé pozitivní chování časem otupí nenávist a za čas se ti vrátí. Musíš ale být velmi pevný a vytrvalý ve svém úsilí ke smíru – výsledky přinese až čas.