605 - Výchova k třídění

Větev: 
Výchova

Přiveď kamaráda nebo příbuzné k tomu, aby začali doma třídit odpad (aspoň 2 druhy) a ověř si, zda to skutečně zavedli.