514 - Cizí jazyk

Větev: 
Pěstování společenství

Nauč se sám nebo s něčí pomocí aspoň 8 frází (jednoduchých, často používaných vět) v nějakém cizím jazyce, který se neučíš. Aspoň 1 frázi nauč ostatní na schůzce.