429 - Sbírka ulit

Větev: 
Šetrnost a soužití s přírodou

Založ si sbírku ulit a lastur plžů a mlžů: nasbírej v přírodě a správně urči aspoň 5 ulit různých plžů či mlžů. Jednotlivé exponáty naaranžuj do krabičky či na lístky a ke každému uveď celý český i latinský název, datum a místo nálezu, případně další zajímavosti. Do své sbírky sbírej jen prázdné schránky z mrtvých živočichů. Můžeš sbírat i mořské a cizokrajné schránky, ale musíš je správně pojmenovat.