515 - Stáří a nemoc

Větev: 
Pěstování společenství

Znáš-li ve svém okolí nějakého starého či nemocného člověka, který by uvítal Tvou pomoc, zkus mu ji nabídnout. Nebuď zklamán, pokud ji odmítne. Jestliže o ni bude stát, snaž se mu vyhovět, ale jen do té míry, kterou Ty sám uznáš za vhodnou - nenech ze sebe udělat otroka své dobrotivosti. Někteří staří lidé se zdají podivní, ale kdoví jaký budeš v jejich věku Ty..