414 - Zasaď strom

Větev: 
Šetrnost a soužití s přírodou

Zasaď aspoň 1 strom a pečuj o něj tak, aby tě přežil.Po zasazení máš právo vybrat mu jméno a něco mu popřát.