306 - Dochvilnost

Větev: 
Čest a spolehlivost

Pokud míváš problémy se svou dochvilností, snaž se aspoň týden být všude včas a připravený, jak se patří. Nesmíš se opozdit ani jednou!