509 - Domácí práce

Větev: 
Pěstování společenství

1 týden sám/sama od sebe vykonávej některou obvyklou domácí práci, kterou běžně neděláš (nákupy, vynášení koše, péče o domácí zvířata, úklid, zalévání květin atp.).