Zobrazit jen položky, kde
  • je
NadpisKindNode TypeStavČasikona řazeníJazyk
Vzualizace záměru KARTARENA- titulní strana oznámení STC1613 uzelObrázekvydáno03/01/2013 - 14:42Česky
Vizualizace záměru z úvodní strany oznámení STC1613 uzelObrázekvydáno03/01/2013 - 14:49Česky
Servisní středisko a hotel Mladá Boleslav- Bezděčín uzelAktualitavydáno04/01/2013 - 11:26Česky
Umístění záměru z přílohy 3 dokumentace uzelObrázekvydáno04/01/2013 - 11:28Česky
Vizualizace servisního střediska z přílohy 8b dokumentace uzelObrázekvydáno04/01/2013 - 11:29Česky
Vizualizace podoby hotelu z přílohy 9b dokumentace uzelObrázekvydáno04/01/2013 - 11:30Česky
Vše pro blaho Břeclavi a COMPAGu uzelAktualitavydáno06/01/2013 - 21:33Česky
Břeclav- vstupní brána Lednicko-valtického areálu (foto: www.breclav.info) uzelObrázekvydáno06/01/2013 - 21:35Česky
Vítejte zpět ve Středočeském kraji uzelAktualitavydáno09/01/2013 - 23:54Česky
Oficiální vlajka Statutárního města Mladá Boleslav uzelObrázekvydáno09/01/2013 - 23:55Česky
Novinky ČHMÚ uzelAktualitavydáno10/01/2013 - 18:56Česky
ČHMÚ- příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí uzelObrázekvydáno10/01/2013 - 18:57Česky
ČHMÚ- příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí uzelObrázekvydáno10/01/2013 - 18:58Česky
Jak pracuje smogový varovný a regulační systém? uzelAktualitavydáno14/01/2013 - 15:54Česky
71,8 % polochy území ORP MB jsou dle dat z roku 2011 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodů překračování imisního limitu pro denní koncentrace PM10 uzelObrázekvydáno14/01/2013 - 15:56Česky
71,8 % polochy území ORP MB jsou dle dat z roku 2011 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodů překračování imisního limitu pro denní koncentrace PM10 uzelObrázekvydáno15/01/2013 - 18:24Česky
Čisté Nebe a SmogInfo uzelAktualitavydáno15/01/2013 - 19:37Česky
Čisté Nebe uzelObrázekvydáno15/01/2013 - 19:37Česky
Čisté Nebe, o.p.s. uzelObrázekvydáno16/01/2013 - 00:21Česky
Žít Koleslav uzelAktualitavydáno17/01/2013 - 12:17Česky
Puzzle uzelObrázekvydáno17/01/2013 - 12:18Česky
Strategické dokumenty kraje uzelAktualitavydáno19/01/2013 - 16:49Česky
Automatizovaný imisní monitoring v MB uzelAktualitavydáno19/01/2013 - 17:54Česky
Automatizovaný imisní monitoring v MB (SMBOA) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 17:58Česky
Obr.1: PM 10 v ČR- Pole 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 v roce 2011 uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 18:09Česky
Obr.1a: PM 10 v ČR - Pole 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 v roce 2011 (ČHMÚ) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 18:12Česky
Obr.1b: PM 10 v ČR - Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2011 (ČHMÚ) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 18:13Česky
Obr.5: Benzo(a)Pyrenu v ovzduší ČR- Pole roční průměrné koncentrace B(a)P v roce 2011 uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 18:29Česky
Obr.5: Benzo(a)Pyren v ovzduší ČR- Pole roční průměrné koncentrace B(a)P v roce 2011 uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 18:30Česky
Obr.7: Vymezení OZKO v ČR - Překračování imisních limitů pro ochranu zdraví dle dat z roku 2011 (ČHMÚ) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 20:02Česky
Obr.8: Vymezení OZKO v ČR - Překračování cílových imisních limitů pro ochranu zdraví dle dat z roku 2011 (ČHMÚ) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 20:03Česky
Obr.9: Podrobné vymezení OZKO ve StČ kraji - Překračování IL a CIL pro ochranu zdraví dle dat z roku 2010 (KÚSK) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 20:07Česky
Obr.10: Způsob zachycování jednotlivých typů PM v dýchacích cestách (R.J.Šrám 2012) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 20:33Česky
Obr.2: Podíl významných sektorů na primárních emisích PM10 v ČR (MŽP) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 20:42Česky
Obr.6: Podíl významných sektorů na emisích PAU v ČR (MŽP) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 20:44Česky
Obr.11: Měřící stanice ČHMÚ v areálu městského stadionu v MB (SMBOA) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 20:51Česky
Obr.12: Analyzátor PM10 v SMBOA uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 20:52Česky
Obr.13: Měření PM10 - vrstva na filtru je to co dýcháme (léto 2010) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 20:56Česky
Obr.3a: Vývoj počtu PM10 nadlimitních dní v Mladé Boleslavi 1998-2011 uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 21:43Česky
Obr.3b: Vývoj počtu PM10 nadlimitních dní v Mladé Boleslavi 1998-2011- celkem vs. v topné sezoně uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 21:43Česky
Logo ČHMÚ uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 22:01Česky
Aktuální legislativa ochrany ovzduší v ČR uzelAktualitavydáno19/01/2013 - 22:20Česky
Strategické dokumenty ochrany ovzduší v ČR uzelAktualitavydáno19/01/2013 - 22:36Česky
Logo MŽP ČR uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 22:58Česky
Strategické dokumenty ochrany ovzduší Středočeského kraje uzelAktualitavydáno19/01/2013 - 23:09Česky
Středočeský kraj - znak uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 23:10Česky
Legislativa OO uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 23:19Česky
Historie reflexe problému znečištění ovzduší v MB do roku 2010 uzelAktualitavydáno19/01/2013 - 23:54Česky
Edukační materiály uzelAktualitavydáno20/01/2013 - 01:22Česky
SMBOA a znečištění ovzduší v MB uzelAktualitavydáno20/01/2013 - 03:00Česky