Obr.11: Měřící stanice ČHMÚ v areálu městského stadionu v MB (SMBOA)

Obrázek