Obr.7: Vymezení OZKO v ČR - Překračování imisních limitů pro ochranu zdraví dle dat z roku 2011 (ČHMÚ)

Obrázek