Obr.3a: Vývoj počtu PM10 nadlimitních dní v Mladé Boleslavi 1998-2011

Obrázek