Obr.13: Měření PM10 - vrstva na filtru je to co dýcháme (léto 2010)

Obrázek