Obr.2: Podíl významných sektorů na primárních emisích PM10 v ČR (MŽP)

Obrázek