SMBOA a znečištění ovzduší v MB

Automatizovaný imisní monitoring ČHMÚ v MB (SMBOA)

Zde najdete naše příspěvky týkající se historie měření znečištění ovzduší v Mladé Boleslavi, tomu v lokalitě dnešního umístění na Severním sídlišti a souvisejícím tématům- Smogovým situacím, Oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší, získáváním informací apod.

Uvádíme je v chronologickém pořadí od nejstaršího:

MB má za sebou první významnou letošní smogovou epizodu

Kvalita ovzduší v MB se v roce 2010 významně zhoršila

Mladá Boleslav a oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 2010

Imisní limit denních koncentrací PM10 pro rok 2011 v MB překročen již 2. listopadu

Kde získat aktuální informace o kvalitě ovzduší v MB

Třetí týden nadlimitní imisní zátěže zátěže PM10 v MB

1998- Konfigurace herního pole

Na počest ČHMÚ a paní Bubnové

První 3 letošní nadlimity a zřejmě opět krušný začátek února

Představujeme Vám aplikaci SmogAlarm

Třetí týden v zakouřené restauraci jménem město Mladá Boleslav

Tak je to zase za námi

Kvalita ovzduší se roku 2011 V MB znovu zhoršila

20 letošních denních PM10 nadlimitů

PM10- 2012 a novinky ČHMÚ

Největší letošní dávka fotochemického smogu v MB

Tabelární ročenka ČHMÚ a letošní data z MB

Loňské boleslavské podzimní martyrium

MB a oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 2011- OZKO č.9

Mýcení

SmogAlarm

Slibem nezarmoutíš

Výpadek

Vyhlášena smogová situace pro Středočeský kraj

Výpadek měření z AIM SMBOA

Výpadek provozu měření kvality ovzduší v MB

SmogAlarm poprvé varoval i do Mladé Boleslavi

Novinky ČHMÚ

Jak pracuje smogový varovný a regulační systém