Obr.1: PM 10 v ČR- Pole 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 v roce 2011

Obrázek