Obr.6: Podíl významných sektorů na emisích PAU v ČR (MŽP)

Obrázek