Obr.1b: PM 10 v ČR - Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2011 (ČHMÚ)

Obrázek