Žít Koleslav

Puzzle

Dnes proběhne další Pupova jízda . V Praze se po smrti Jana Bouchala řada věcí změnila, pohnula. V mnohém, i když nejen, díky Auto*Matu. Alespoň v některých městských částech zásadně přehodnocují pohled na své fungování. Dá se říci, že v menších městech to dnes má cyklista mnohdy těžší a neprojevuje se to pouze chyběním infrastruktury.

Napadlo nás zkusit se blíže podívat na významy a množství tiskových zpráv spojovaných se slovy „cyklista“ a „cyklisté“ na webu města. Výsledek nás překvapil.

Po zadání výrazu „cyklista“ na mb-net Vám systém vygeneruje celkem 20 odkazů.

 

  1. Nejstarší je z 25. 7. 2003- Řeší se problémy cyklistických cest. Téměř o šest let mladší Město připravuje podmínky pro rozvoj cyklodopravy a další 4 ještě neasociují cyklistu s kriminalitou.
  2. Po 10. 8. 2009, resp. publikaci textu Strážníci zadrželi zloděje zateplovacích desek následují, s jednou výjimkou, pouze zprávy popisující cyklistu jedoucího na červenou, opilého, spícího vedle kola, vrávorajícího, jedoucího na neosvětleném kole, nezastavujícího na stopce, či cyklisty jedoucí po přechodu pro chodce, eventuelně po chodníku. Vrcholem vlny zdá se být 10. 4. 2012 příspěvek Cyklisté na chodník nepatří popisující zásahy proti jedoucím po chodníku v Havlíčkově a Laurinově ulici.
  3. Tato série zpráv je kromě dvou vždy spojena s průběžným reportingem aktivit Městské policie.
  4. Dvě jsou pak psané jako výzva Policie ČR svědkům dopravní nehody. V jednom případě je obětí cyklista a viníkem řidič automobilu, který ujel. V druhém je obětí chodkyně sražená cyklistou, který z místa nehody ujel též.

Obecnější odkaz typu „Cyklistika“ generuje 14 odkazů. Z nich 8 se týká sportovních her seniorů a 2 sponzorských aktivit Škoda Auto a.s. Bohatší výsledek poskytuje „Cyklostezka“- 40 a „Cyklokros“- 22 odkazů.

Zadáme-li výraz „Cyklisté“, objeví se výše zmíněné a přibydou navíc cyklojízdy, cyklistické závody a cyklisté z partnerských měst. Taktéž další příspěvky k práci městské policie. Celkem šedesát odkazů, včetně posledního nadějného Na Karmeli se diskutovalo o rozvoji cyklistiky ve městě . "Cyklodoprava" generuje jeden. 

Z výše zmíněného lze učinit závěr, že téma je komunikováno především v souvislosti s přestupky cyklistů a sportovně rekreačními souvislostmi cyklistiky. (Pomíjíme přitom záměrně řadu našich významných osobností např. cyklokrosu). Čas od času se objeví informace o rozvoji související infrastruktury, i když i ta poslední zmiňuje zúčastněné opět jako sportovní nadšence. Regulérní dopravní statut tohoto způsobu pohybu není prakticky vůbec zmiňován- uznáván. Celostátní strategie podpory cyklistiky nereflektovány, stejně tak i renomované české a evropské projekty typu „Do práce na kole“.    

Začátkem ledna byla Policií ČR představena poslední statistika „Dopravní nehodovost v roce 2012“, kterou najdete v příloze. Z ní se dozvídáme, že v ČR zahynulo v roce 2012 146 chodců a 64 cyklistů. Zatímco chodců loni o 10 méně, cyklistů o 14 více než v roce 2011. Celkem bylo usmrceno 681 lidí. Dle viníka nehody bylo 627 lidí zabito řidičem motorového vozidla, 32 řidičem nemotorového vozidla, 19 usmrceno vinou chodce a 3 z důvodu jiných zavinění. 

Dle druhu vozidla viníka bylo osobním vozidlem bez přívěsu usmrceno 462 lidí, 58 nákladním vozem bez přívěsu či návěsu, 46 motocyklem a 31 jízdním kolem. Nejvyšší počet obětí a s nejvyšším meziročním nárůstem- 110 (+13) byl zaznamenán ve Středočeském kraji- 16,2 % všech v celé ČR !

Nejen v Mladé Boleslavi je dlouhodobě přáno spíše jiným typům kol a pohonů. Dle iniciativy Auto*Mat Za dopravní nehody cyklistů může chybějící infrastruktura . Ti spolu s pěšáky vždy byli, jsou a budou zranitelnější. Významová pole, společenské souvislosti a v posledku i praxe této role je záležitostí konkrétních měst a obcí a jejich místní kultury.

Pozice cyklisty a jeho způsobu dopravy na veřejných komunikacích, nikoli pouze v souvislosti se sportem a rekreací, je přitom ve vyspělejších částech Evropy podporována. Renomované zdroje například ze Skandinávie (o nich někdy příště) říkají, že pouze 1% cyklistů jezdí ve městě na kole kvůli ochraně životního prostředí, jen 6% z finančních důvodů, 19% jezdí pro své zdraví, ale velmi překvapujících 61% cyklistů používá jízdní kolo, protože je to rychlé, praktické a snadné!

Bude trvat ještě roky, než se jednoduché sdělení obsažené v těchto číslech i titulním obrázku projeví v běžné praxi i rétorice municipalit, včetně té naší.

Kaa

PřílohaVelikost
Prezentace TK Dopravní nehodovost 2012915.38 KB