Obr.10: Způsob zachycování jednotlivých typů PM v dýchacích cestách (R.J.Šrám 2012)

Obrázek