Obr.5: Benzo(a)Pyrenu v ovzduší ČR- Pole roční průměrné koncentrace B(a)P v roce 2011

Obrázek