Historie reflexe problému znečištění ovzduší v MB do roku 2010

Rukojmí

Tato sekce obsahuje postupně doplňovanou řadu autorských reflexí problematiky, které vznikly analýzami tiskových zpráv na webu Statutárního města Mladá Boleslav, měsíčníku Boleslavan, strategických rozvojových municipálních dokumentů, strategických dokumentů Středočeského kraje i mnoha materiálů dalšího typu. 

Smyslem textů je osvětlit, které informace byly v kterém období dostupné, jakým způsobem na ně bylo reagováno a kterými municipály, úředníky, či jinými účastníky. Dohledat jak je možné, že problém bujel bez významné reflexe řadu let. Samozřejmě se snahou o neopakování téhož kdykoli v budoucnu.

Autorem jsou pojaty jako chronologická kronika mapující vše, co se mnohdy s velkým odstupem zdá být v souvislosti s problematikou skokového zhoršení a následného nenavrácení kvality ovzduší k hodnotám let 200-2002. Další příspěvky v této sekci budeme avizovat.

 

1998 - Konfigurace herního pole

2000- 2002 Krajina pastorální

2002 - Krajina elementální

2003 - 1. část- ORP

2003 - 2. část- Líčení

2004 - 1. část- I/38

2004 - 2. část- Elektronická nástupní cesta

2005 - 1. část- Míjení ( Heterotopie )

2005 - 2. část- Intermezzo

2005 - 3. část- Míjení ( Heteronyma )

2005 - 4. část- Dravé město

2006 - 1. část- Mýcení

2006 - 2. část- Mýlení ( Diskordance )

2006 - 3. část- Mýlení ( Das Getto )