Obr.1a: PM 10 v ČR - Pole 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 v roce 2011 (ČHMÚ)

Obrázek