Čisté Nebe a SmogInfo

Čisté Nebe, o.p.s.

Už několikrát jsme v našich příspěvcích citovali a odkazovali na výstupy iniciativy, kterou bychom Vám chtěli konečně představit blíž. Ostravská o.p.s. Čisté Nebe je totiž v mnoha ohledech v Česku zjevením.

Webové stránky Čisté Nebe (ČN) ukazují výjimečně komplexní pohled na věc. Je obtížné, ne-li nemožné najít jim srovnání. Aktivity ČN kombinují různé nástroje občanské angažovanosti-  propojování odborných aktivit, jejich zpřístupňování širší veřejnosti, participaci na tvorbě strategickým dokumentů a důležitých zpětnovazebných mechanismech na úrovni státní správy i samosprávy, zvyšování povědomí o problému a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů i další.  

Starost o své město, region a bližní- svou polis, spolu s důležitou dávkou autorské jedinečnosti z nich dělají inspirativní místo, z něhož lze čerpat mnoha způsoby. Dík jim patří i za to, jak otevřeně výsledky svého úsilí sdílejí.

Připomeňme zejména sekci Akce a Naše projekty. Jmenovitě Opatření měst ve smogové sezóně 2012-13, Akční plán MŽP , či již v předešlých příspěvcích zmiňovaný SmogAlarm.

ČN připravilo řadu edukačních materiálů. Je nám ctí připojit ty jménem SmogInfo. Jako leták, jeho jednotlivé stránky i plakát "Smogové desatero" ve formátu A3. Publikujeme je s laskavým svolením projektové manažerky ČN p. Mgr. Plockové. Další tiskoviny, Srdečné pozdravy z Národní smogové rezervace, placky SmogAlarm i další jsou k dispozici u autora.

David Hradiský, 14. 1. 2013

PřílohaVelikost
SmogInfo leták3.92 MB
SmogInfo přední1.06 MB
SmogInfo zadní1.3 MB
SmogInfo plakát A31.81 MB