Obr.3b: Vývoj počtu PM10 nadlimitních dní v Mladé Boleslavi 1998-2011- celkem vs. v topné sezoně

Obrázek