Strategické dokumenty ochrany ovzduší v ČR

Logo MŽP ČR

V příloze najdete následující dokumenty:

1. Aktuální "Národní program snižování emisí" z roku 2007, který vypracovalo Ministerstvo životního prostředí ČR

2. Materiál "Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v ČR k roku 2020" vypracovaný toutéž institucí v roce 2010

3. Materiál "Přechodný národní plán České republiky" vypracovaný MŽP v prosinci 2012

3. Materiál „Státní politika životního prostředí 2012-2020“ vypracovaný MŽP v září 2012

 

Zprávy o životním prostředí České republiky, Statistické ročenky životního prostředí v ČR a publikace „Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky“ od roku 2005 najdete na stránkách CENIA zde