Zobrazit jen položky, kde
  • je
NadpisKindNode TypeStavČasikona řazeníJazyk
Vzualizace záměru KARTARENA- titulní strana oznámení STC1613 uzelObrázekvydáno03/01/2013 - 15:42Česky
Vizualizace záměru z úvodní strany oznámení STC1613 uzelObrázekvydáno03/01/2013 - 15:49Česky
Servisní středisko a hotel Mladá Boleslav- Bezděčín uzelAktualitavydáno04/01/2013 - 12:26Česky
Umístění záměru z přílohy 3 dokumentace uzelObrázekvydáno04/01/2013 - 12:28Česky
Vizualizace servisního střediska z přílohy 8b dokumentace uzelObrázekvydáno04/01/2013 - 12:29Česky
Vizualizace podoby hotelu z přílohy 9b dokumentace uzelObrázekvydáno04/01/2013 - 12:30Česky
Vše pro blaho Břeclavi a COMPAGu uzelAktualitavydáno06/01/2013 - 22:33Česky
Břeclav- vstupní brána Lednicko-valtického areálu (foto: www.breclav.info) uzelObrázekvydáno06/01/2013 - 22:35Česky
Vítejte zpět ve Středočeském kraji uzelAktualitavydáno10/01/2013 - 00:54Česky
Oficiální vlajka Statutárního města Mladá Boleslav uzelObrázekvydáno10/01/2013 - 00:55Česky
Novinky ČHMÚ uzelAktualitavydáno10/01/2013 - 19:56Česky
ČHMÚ- příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí uzelObrázekvydáno10/01/2013 - 19:57Česky
ČHMÚ- příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí uzelObrázekvydáno10/01/2013 - 19:58Česky
Jak pracuje smogový varovný a regulační systém? uzelAktualitavydáno14/01/2013 - 16:54Česky
71,8 % polochy území ORP MB jsou dle dat z roku 2011 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodů překračování imisního limitu pro denní koncentrace PM10 uzelObrázekvydáno14/01/2013 - 16:56Česky
71,8 % polochy území ORP MB jsou dle dat z roku 2011 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) z důvodů překračování imisního limitu pro denní koncentrace PM10 uzelObrázekvydáno15/01/2013 - 19:24Česky
Čisté Nebe a SmogInfo uzelAktualitavydáno15/01/2013 - 20:37Česky
Čisté Nebe uzelObrázekvydáno15/01/2013 - 20:37Česky
Čisté Nebe, o.p.s. uzelObrázekvydáno16/01/2013 - 01:21Česky
Žít Koleslav uzelAktualitavydáno17/01/2013 - 13:17Česky
Puzzle uzelObrázekvydáno17/01/2013 - 13:18Česky
Strategické dokumenty kraje uzelAktualitavydáno19/01/2013 - 17:49Česky
Automatizovaný imisní monitoring v MB uzelAktualitavydáno19/01/2013 - 18:54Česky
Automatizovaný imisní monitoring v MB (SMBOA) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 18:58Česky
Obr.1: PM 10 v ČR- Pole 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 v roce 2011 uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 19:09Česky
Obr.1a: PM 10 v ČR - Pole 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 v roce 2011 (ČHMÚ) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 19:12Česky
Obr.1b: PM 10 v ČR - Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2011 (ČHMÚ) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 19:13Česky
Obr.5: Benzo(a)Pyrenu v ovzduší ČR- Pole roční průměrné koncentrace B(a)P v roce 2011 uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 19:29Česky
Obr.5: Benzo(a)Pyren v ovzduší ČR- Pole roční průměrné koncentrace B(a)P v roce 2011 uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 19:30Česky
Obr.7: Vymezení OZKO v ČR - Překračování imisních limitů pro ochranu zdraví dle dat z roku 2011 (ČHMÚ) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 21:02Česky
Obr.8: Vymezení OZKO v ČR - Překračování cílových imisních limitů pro ochranu zdraví dle dat z roku 2011 (ČHMÚ) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 21:03Česky
Obr.9: Podrobné vymezení OZKO ve StČ kraji - Překračování IL a CIL pro ochranu zdraví dle dat z roku 2010 (KÚSK) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 21:07Česky
Obr.10: Způsob zachycování jednotlivých typů PM v dýchacích cestách (R.J.Šrám 2012) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 21:33Česky
Obr.2: Podíl významných sektorů na primárních emisích PM10 v ČR (MŽP) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 21:42Česky
Obr.6: Podíl významných sektorů na emisích PAU v ČR (MŽP) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 21:44Česky
Obr.11: Měřící stanice ČHMÚ v areálu městského stadionu v MB (SMBOA) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 21:51Česky
Obr.12: Analyzátor PM10 v SMBOA uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 21:52Česky
Obr.13: Měření PM10 - vrstva na filtru je to co dýcháme (léto 2010) uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 21:56Česky
Obr.3a: Vývoj počtu PM10 nadlimitních dní v Mladé Boleslavi 1998-2011 uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 22:43Česky
Obr.3b: Vývoj počtu PM10 nadlimitních dní v Mladé Boleslavi 1998-2011- celkem vs. v topné sezoně uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 22:43Česky
Logo ČHMÚ uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 23:01Česky
Aktuální legislativa ochrany ovzduší v ČR uzelAktualitavydáno19/01/2013 - 23:20Česky
Strategické dokumenty ochrany ovzduší v ČR uzelAktualitavydáno19/01/2013 - 23:36Česky
Logo MŽP ČR uzelObrázekvydáno19/01/2013 - 23:58Česky
Strategické dokumenty ochrany ovzduší Středočeského kraje uzelAktualitavydáno20/01/2013 - 00:09Česky
Středočeský kraj - znak uzelObrázekvydáno20/01/2013 - 00:10Česky
Legislativa OO uzelObrázekvydáno20/01/2013 - 00:19Česky
Historie reflexe problému znečištění ovzduší v MB do roku 2010 uzelAktualitavydáno20/01/2013 - 00:54Česky
Edukační materiály uzelAktualitavydáno20/01/2013 - 02:22Česky
SMBOA a znečištění ovzduší v MB uzelAktualitavydáno20/01/2013 - 04:00Česky