Zobrazit jen položky, kde
  • je
NadpisKindNode TypeStavČasikona řazeníJazyk
Česká pozice- logo, zdroj: www.ceskapozice.cz uzelObrázekvydáno12/09/2013 - 20:50Česky
Carborundum vs. Iser uzelAktualitavydáno12/09/2013 - 20:45Česky
Chcete levnější teplo?, Neznámý autor, září 2012, dvoubarevný tisk, 209x147mm. Originál k nahlédnutí u autora uzelObrázekvydáno11/09/2013 - 22:28Česky
Žít Boleslav- Referendum uzelAktualitavydáno11/09/2013 - 22:27Česky
Logo Asociace ekologických organizací Zelený kruh uzelObrázekvydáno11/09/2013 - 16:06Česky
Nový Zpravodaj nevládních ekologických organizací a Aktualit z Evropské unie uzelAktualitavydáno11/09/2013 - 16:04Česky
Logo společnosti Centrotherm a.s., zdroj: Google uzelObrázekvydáno10/09/2013 - 14:57Česky
Sejdeme se v akvaparku? (Zvýhodnění) uzelAktualitavydáno10/09/2013 - 14:57Česky
Obr. 3 Podíl jednotlivých skupin emisních zdrojů na ročních koncentracích PM10, bližší popis v textu, zdroj: www.air-silesia.eu uzelObrázekvydáno09/09/2013 - 21:09Česky
Obr. 2 Podrobná fotomapa MB a jejího okolí s přesnou lokalizací měření projektu CENATOX, Jan Bendl pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013 uzelObrázekvydáno09/09/2013 - 21:06Česky
Obr. 1 Větrná růžice v době imisní kampaně projektu CENATOX 14. - 27. 2. 2013, Jan Bendl pro projekt GAČR P503/12/G147, 2013 uzelObrázekvydáno09/09/2013 - 21:04Česky
Snímek hlavní měřící stanice projektu CENATOX v MB s popisem funkce jeho vybavení, foto: Jan Bendl, PřF UK, 2013 uzelObrázekvydáno09/09/2013 - 21:02Česky
CENATOX v MB- Původ zimního znečištění ovzduší 1 uzelAktualitavydáno09/09/2013 - 21:01Česky
Nábřeží žije od 15.9. uzelObrázekvydáno06/09/2013 - 16:35Česky
Navštivte "Nábřeží žije!" uzelAktualitavydáno06/09/2013 - 16:34Česky
Znak Středočeského kraje, zdroj: KÚSK uzelObrázekvydáno05/09/2013 - 20:50Česky
Kotlíková dotace ve Středočeském kraji vyčerpána uzelAktualitavydáno05/09/2013 - 20:49Česky
Benzo(a)Pyren uzelObrázekvydáno04/09/2013 - 21:20Česky
CENATOX v MB- Benzo(a)Pyren 14. - 27. 2. 2013 uzelAktualitavydáno04/09/2013 - 21:00Česky
Snímek hlavní měřící stanice projektu CENATOX v MB s popisem funkce jeho vybavení, foto: Jan Bendl, PřF UK, 2013 uzelObrázekvydáno04/09/2013 - 00:00Česky
CENATOX v MB - Poster z European Aerosol Conference 2013 uzelAktualitavydáno03/09/2013 - 23:58Česky
Katastrální území Statutárního města Mladá Boleslav uzelObrázekvydáno02/09/2013 - 22:39Česky
IPRM-ROP MB uzelAktualitavydáno02/09/2013 - 22:38Česky
Logo EAC 2013, zdroj: web konference uzelObrázekvydáno02/09/2013 - 15:16Česky
European Aerosol Conference (EAC) 2013 uzelAktualitavydáno02/09/2013 - 15:14Česky
Vývoj celkových nákladů Statutárního města MB v rozpočtové kapitole Ochrana životního prostředí- Nakládání s odpady 2000-2012, zdroj: www.rozpocetobce.cz uzelObrázekvydáno31/08/2013 - 21:33Česky
Žít Boleslav- Město, které pomáhá uzelAktualitavydáno31/08/2013 - 21:30Česky
Image obr., zdroj: http://www.ci2.co.cz/en uzelObrázekvydáno29/08/2013 - 15:26Česky
Jak dopadl MB-NET v loňském ročníku soutěže Zelená informacím? uzelAktualitavydáno29/08/2013 - 15:24Česky
Obálka publikace "Metodika pro elektronické publikování informací o životním protředí měst ", TIMUR o.s., 2011 uzelObrázekvydáno28/08/2013 - 15:52Česky
Zelená informacím 2013 uzelAktualitavydáno28/08/2013 - 15:49Česky
Vizualizace záměru Městský krytý bazén MB v lokalitě Štěpánka. Příloha dokumentace záměru z úřední desky Statutárního města MB uzelObrázekvydáno28/08/2013 - 00:45Česky
Rozhodnutí o umístění stavby „Mladá Boleslav - park Štěpánka, městský krytý bazén“ uzelAktualitavydáno28/08/2013 - 00:42Česky
Vývoj položky „Využívání a zneškodňování odpadů“ v MB 2005-2012 uzelObrázekvydáno26/08/2013 - 21:35Česky
Vývoj výdajů za položku „Sběr a svoz komunálního odpadu“ v MB 2000-2012 uzelObrázekvydáno26/08/2013 - 21:34Česky
Logo projektového webu "Rozpočet obce" uzelObrázekvydáno26/08/2013 - 21:33Česky
Vrtěti místním poplatkem za svoz komunálního odpadu uzelAktualitavydáno26/08/2013 - 21:30Česky
Program na výměnu kotlů ve Středočeském kraji startuje 2. 9. od 9 hodin uzelObrázekvydáno22/08/2013 - 15:42Česky
Program na výměnu kotlů ve Středočeském kraji startuje 2. 9. od 9 hodin uzelAktualitavydáno22/08/2013 - 15:41Česky
Logo historické části cyklu MB Café uzelObrázekvydáno21/08/2013 - 00:43Česky
Pozvánka na zářijové MB Café uzelAktualitavydáno21/08/2013 - 00:42Česky
Doporučená varianta A plánované přeložky silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav - Martinovice, zdroj: Dokumentace EIA, Obr. č. 6, str. 61 uzelObrázekvydáno19/08/2013 - 12:57Česky
Pozitivní stanovisko kraje pro variantu A záměru „Přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice“ uzelAktualitavydáno19/08/2013 - 12:56Česky
Makom-21.8.1968 uzelObrázekvydáno15/08/2013 - 16:15Česky
Zářijové MB café – Srpen 1968 v Mladé Boleslavi uzelAktualitavydáno15/08/2013 - 16:14Česky
Logo dotačního programu Nová Zelená úsporám uzelObrázekvydáno14/08/2013 - 15:27Česky
Nová zelená úsporám 2013 uzelAktualitavydáno14/08/2013 - 15:25Česky
Logo sdružení Auto*Mat na Twitteru uzelObrázekvydáno13/08/2013 - 17:29Česky
Logo sdružení Auto*Mat uzelObrázekvydáno13/08/2013 - 17:26Česky
Nové stránky Auto*Matu uzelAktualitavydáno13/08/2013 - 17:25Česky