Obr. 3 Podíl jednotlivých skupin emisních zdrojů na ročních koncentracích PM10, bližší popis v textu, zdroj: www.air-silesia.eu

Obrázek