Jak dopadl MB-NET v loňském ročníku soutěže Zelená informacím?

Image obr., zdroj: http://www.ci2.co.cz/en

Tímto příspěvkem doplňujeme včerejší. Možná jste koncem loňského roku zaregistrovali zmínku o tom, že webové stránky Mladé Boleslavi skončily v soutěži na sedmnáctém místě. Byl-li to úspěch- v sídelním městě světoznámé značky jsme mnozí zvyklí na ambicióznější srovnávání- těžko říci. Nás zajímal způsob hodnocení a podrobnější výsledky z pohledu pořadatele. Najdete je níže.

 

Umístění mladoboleslavské webové prezentace životního prostředí najdete v příloze č. 1. Ukazuje umístění obcí a měst na 16-30. místě.  

 

Při hodnocení byla brána v úvahu tato kritéria: 

  1. Přehlednost celkové prezentace města - 10%
  2. Uživatelská přístupnost informací o ŽP (rychlé a snadné nalezení) - 20%
  3. Obsah informací o ŽP (rozsah a kvalita obsahu, složkové členění) - 25%
  4. Grafická a formální úprava stránek o ŽP - 10%
  5. Krátkodobá aktualizace (pravidelnost, četnost údržby) - 15%
  6. Dlouhodobé udržování obsahu (např. formou ročenky) - 10%
  7. Subjektivní hodnocení - 10%

 

Jednotlivé parametry hodnocení a výsledek, který dal hodnotitel mladoboleslavskému mb-net – čím vyšší hodnota tím lepší na stupnici 1 až 5- jsou:

 

A - Přehlednost a úprava celkové prezentace města- 5

Hodnotí se oficiální stránky jako celek, nejen informace o ŽP

B - Přístupnost informací o ŽP- 5

Hodnotí se uživatelská přístupnost informací o životním prostředí. Jak rychlé a jak snadné je nalézt část prezentace města věnovanou životnímu prostředí

C - Hodnotí se rozsah a kvalita obsahu, složkové členění, míra podrobnosti, komplexnost. Dále se hodnotí správnost a přesnost informací dle možností hodnotitele toto posoudit- 4

D -Hodnotí se formální úprava a estetický dojem prezentace informací o životním prostředí- 4

E – Aktualizace- 3

Hodnotí se, zda jsou informace pravidelně aktualizovány - zda jsou příspěvky aktuální či zastaralé, zda jsou data, odkazy na legislativu, atd. aktuální.

F - Udržování, systematičnost- 3

Hodnotí se, zda prezentace obsahuje formy dlouhodobého sledování a informování o stavu ŽP, např. Ročenka životního prostředí, indikátory v časových řadách, popis vývoje složek, zprávy o stavu ŽP města. Hodnotí se i kvalita těchto forem obsahu

G - Subjektivní dojem- 3

Hodnocení na základě subjektivního dojmu, t.j. hodnotitel udělí známku odpovídající celkového dojmu uživatele z www prezentace informací o ŽP

 

Děkujeme paní Martině Žigmundové z Týmové iniciativy pro udržitelný místní rozvoj (TIMUR), o. s. za poskytnuté výsledky a hodnocení. Metodiku publikování informací o životní prostředí měst z dílny této neziskové organizace lze stáhnou zde .

O výsledcích letošního ročníku soutěže Vás budeme opět informovat.

David Hradiský, 29. 8. 2013

 

PřílohaVelikost
Zelená Informacím 2012- pořadí 16-30103.7 KB